TALİMATNAME

 

 1. Nesin Köyleri (Köy: Matematik, Sanat ve Felsefe Köyleri) alabildiğine özgür bir ortamdır. Köy`de özgürlük başkasına verilebilecek rahatsızlıkla ve TC`nin geçerli yasalarıyla sınırlanmıştır. Köy`de kimse kimsenin inancına, yaşam felsefesine ve duruşuna karışamaz. Özgür bir ortama ayak uyduramayacak, disipline ve otoriteye ihtiyacı olan gençler için Nesin Köyleri uygun bir ortam değildir.
 2. Köy`de öncelik çalışmaya, düşünmeye ve yoğunlaşmaya verilmiştir. Bunun için de sessiz ve huzurlu bir ortama ihtiyaç vardır. Köy`de kimsenin sessizlik ve huzur hakkı elinden alınamaz ya da kısıtlanamaz. Çalışan biri, geri dönüşü mümkün olmayan vahim durumlar dışında, "n`aber" sorusu dahil, hiçbir biçimde rahatsız edilemez.
 3. Köy`de özel günler dışında televizyon ve toplu müzik yayını yoktur. Buna yemek saatleri de dahildir.
 4. Köy, her türlü popüler kültüre, bayağılıya, çirkinliğe, kirliliğe, kontrolsüz tüketime kapılarını sıkı sıkıya kapatmıştır. Örneğin yere sigara izmariti dahil çöp atılmaz, çevre kirletilmez, tabağa alınan yemek bitirilir, açık kalmış ışıklar kapatılır, kaba dil kullanılmaz, yüksek sesle konuşulmaz vs.
 5. Köy`e gelen öğrenciler, yeteneklerine ve fiziksel güçlerine göre, bulaşık, yemek, sulama, temizlik, ağaç dikme, hatta bazen inşaat gibi fazla zaman ve enerji gerektirmeyen çeşitli görevler üstlenirler ve görevlerini dönüşümlü olarak hakkıyla yerine getirirler. Kimseye kapasitesini ve gücünü aşan bir görev verilemez.
 6. Nesin Köyleri`ni benimsemeyen, özgür bir ortam için yeterli olgunlukta olmayan, huzursuzluk çıkaran, başkalarını rahatsız eden, çevreye ve Köy`e zarar veren, güveni kötüye kullanan, derslere girmeyen ve çalışmayanlar herhangi bir gerekçe gösterilmeden Köy`den ihraç edilirler. Bu durumda ödenen ücret geri verilmez.
 7. Köy sakinleri, Köy`ün, halkımızın katkısıyla, çok kısıtlı imkânlarla ve büyük özverilerle kurulduğunu ve kâr amacı gütmediğini idrak edip ona göre davranmak zorundadırlar.
 8. Köyümüzün sırtında (Batı`da) bulunan çam ormanı zenginliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Orman civarında sigara içilmemesi, ormana cam ya da çakmak gibi yangına neden olabilecek nesnelerin atılmaması gerekir.
 9. Köy`de sabah 7`de kalkılır.
 10. Hastalık gibi zorunlu nedenler dışında, derslere katılsınlar ya da katılmasınlar, öğrenciler sabah ilk dersin başlayacağı saatte ayakta olmalıdır. Liseliler tüm derslere, daha yüksek seviyedekiler ise dönem başında söz verdikleri tüm derslere girmelidir.
 11. Talep edilen ücret ödenmeden kayıt yapılmış sayılmaz. Gelemeyeceğini program başlamadan en az bir ay önceden bildirene ücretinin tamamı geri ödenir. 15 güne kadar bildirene ise sadece yarısı geri ödenir. Son 15 gün gelemeyeceğini bildirene ya da Köy`e geldikten sonra her ne nedenle olursa olsun Köy`den ayrılmak isteyene ya da Köy`den kovulana ücreti geri ödenmez. Kurumlardan destek alındığı takdirde, programı tamamlayanların ödedikleri ücretlerin bir kısmı geri ödenebilir. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde geri ödeme işlemleri ve kuralları PayU Şirketi`ne bağlıdır.
 12. Liseliler ve 18 yaşından küçükler Köy`den uzaklaşmak için önceden sorumlulardan izin almak zorundadır. İzin almadan köy`den uzaklaşan bir öğrenci Köy`den kovulacaktır.
 13. Lise öğrencileri için uyku saati özel durumlar dışında 24:00`dır.
 14. Talimatnamedeki kurallara uymayan öğrenciler Köy`den uzaklaştırılır. Uzaklaştırılmaları durumunda 18 yaş altı öğrencilerin ulaşımıyla ilgili tüm sorumluluk öğrencilerin ailelerine aittir.