Mustafa Yağcı Lise Yazokulları

Tarih: 17 Haziran - 22 Eylül 2019

Programın sorumlusu: Mustafa Yağcı

Ücret: 
İlk altı programın ücreti koğuşlarda kalmak için 3.250 TL, çadırlarda kalmak için 2.700 TL'dir.
7'nci programın ücreti koğuşlarda kalmak için 1625 TL, çadırlarda kalmak için 1350 TL'dir.
Ücrete barınma, günde 4 öğün yemek, çay, su ve temel ihtiyaçlar dahildir. Geziler, ücrete dahil değildir.

Sorularınız için: Aysen Çoluk (aysencoluk@nesinvakfi.org)

Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program 1

Tarih: 17 - 30 Haziran 2019 (Köy'e geliş 16 Haziran, Köy'den çıkış 30 Haziran 2019.)
Kontenjan: 120 kişi. Program Kontenjanı Dolmuştur.
Hedef kitle: Lise 10, 11, 12'nci sınıf ve mezun öğrenciler başvurabilir.
Eğitmenler: Mustafa Yağcı
Kullanılacak kitaplar: MAT 1-2-3
Başvuru formu: Program Kontenjanı Dolmuştur.

Program 2

Tarih: 1 - 14 Temmuz 2019 (Köy'e geliş 30 Haziran, Köy'den çıkış 14 Temmuz 2019)
Kontenjan: 120 kişi. Yedek Başvuru Alınıyor.
Hedef kitle: Lise 12'nci sınıf ve mezun öğrenciler başvurabilir.
Eğitmenler: Mustafa Yağcı
Kullanılacak kitaplar: MAT 3-4 GEO 3
Başvuru formu: Program 2 başvuru formu

Program 3

Tarih: 15-28 Temmuz 2019 (Köy'e geliş 14 Temmuz, Köy'den ayrılış 28 Temmuz 2019)
Kontenjan: 100 kişi. Yedek Başvuru Alınıyor.
Hedef kitle: Lise 11, 12'nci sınıf ve mezun öğrenciler başvurabilir.
Eğitmenler: Mustafa Yağcı
Kullanılacak kitaplar: GEO 1-2-3
Başvuru formu: Program 3 başvuru formu

Program 4

Tarih: 29 Temmuz - 11 Ağustos 2019 (Köy'e geliş 28 Temmuz, Köy'den ayrılış 11 Ağustos 2019)
Kontenjan: 100 kişi.Program Kontenjanı Dolmuştur.
Hedef kitle: Lise 10, 11, 12'nci sınıf ve mezun öğrenciler başvurabilir.
Eğitmenler: Mustafa Yağcı
Kullanılacak kitaplar: MAT 1-2-3
Başvuru formu: Program Kontenjanı Dolmuştur.

Program 5

Tarih: 12-25 Ağustos 2019 (Köy'e geliş 11 Ağustos, Köy'den ayrılış 25 Ağustos 2019)
Kontenjan: 100 kişi.
Hedef kitle: Lise 11, 12'nci sınıf ve mezun öğrenciler başvurabilir.
Eğitmenler: Mustafa Yağcı
Kullanılacak kitaplar: GEO 1-2-3
Başvuru formu: Program 5 başvuru formu

Program 6

Tarih: 26 Ağustos - 8 Eylül 2019 (Köy'e geliş 25 Ağustos, Köy'den ayrılış 8 Eylül 2019)
Kontenjan: 100 kişi.
Hedef kitle: Lise 12'nci sınıf ve mezun öğrenciler başvurabilir.
Eğitmenler: Mustafa Yağcı
Kullanılacak kitaplar:MAT 3-4 GEO 3
Başvuru formu: Program 6 başvuru formu

Program 7

Tarih: 9-15 Eylül 2019 (Köy'e geliş 8 Eylül, Köy'den ayrılış 15 Eylül 2019)
Kontenjan: 70 kişi. Yedek Başvuru Alınıyor.
Hedef kitle: Lise 9, 10, 11, 12'nci sınıf ve mezun öğrenciler başvurabilir.
Eğitmenler: Mustafa Yağcı
Kullanılacak kitaplar: MAT 1-2
Başvuru formu: Program 7 başvuru formu

 

Program 1 ve 4

1. gün Sayı kümeleri  Asal Sayılar ve Çözümleme Kesirli Sayılar  Problem Çözümü
2. gün Bölme - Bölünebilme   OKEK-OBEB Faktöriyel Problem Çözümü
3. gün Basit Eşitsizlikler      Mutlak Değer Üslü İfadeler   Köklü İfadeler
4. gün Tatil Tatil Tatil Tatil
5. gün Oran-Orantı-Ortalamalar   Problemler-1 Problemler-2 Problemler-3
6. gün Problemler-4 Problemler-5 Kümeler I Kümeler II
7. gün Bağıntı ve Kartezyen Çarpım Fonksiyon ve Özellikleri Ters ve Bileşke Fonksiyon Fonksiyon Grafikleri 
8. gün Polinomlar I  Polinomlar II Çarpanlara Ayırma I Çarpanlara Ayırma II
9. gün II. ve III. Dereceden Denk I II. ve III. Dereceden Denklem II Eşitsizlikler  Problem Çözümü
10. gün Parabol I Parabol II Sayma Permutasyon
11. gün Tatil Tatil Tatil Tatil
12. gün Kombinasyon Binom Açılımları  Olasılık Fonksiyonu   Problem Çözümü
13. gün Karmaşık Sayılar I   Karmaşık Sayılar II    Logaritma I Logaritma II


Program 3 ve 5

1. gün Açılar ve Üçgenler   Dik ve Özel Üçgenler İkizkenar ve Eşkenar Üçgen Kosinüs - Sinüs Teoremi
2. gün Eşlik ve Benzerlik I Benzerlik II Kesen Teoremleri Problem Çözümü
3. gün Üçgende Alan I  Üçgende Alan II İç Açıortay   İç Teğet Çember 
4. gün Tatil Tatil Tatil Tatil
5. gün Dış Açıortay -Dış Teğet Çember Kenarortay  Ağırlık Merkezi  Kenar-Açı Bağıntıları
6. gün Çokgenler  Düzgün Çokgenler Altın Oran Problem Çözümü
7. gün Dörtgenler  Paralelkenar I  Paralelkenar II  Eşkenar Dörtgen
8. gün Dikdörtgen-Kare Yamuk Çemberde Kiriş ve Teğet  Problem Çözümü
9. gün Çemberde Açı Çemberde Çevre-Dairede Alan   Noktanın Analitiği Problem Çözümü
10. gün Doğrunun Analitiği I   Doğrunun Analitiği II Çemberin Analitiği I Çemberin Analitiği II
11. gün Tatil Tatil Tatil Tatil
12. gün Konikler (Elips) Konikler (Hiperbol-Parabol) Uzay Geometri Katı Cisimler (Prizma)
13. gün Katı Cisimler (Piramit-Küre) Düzlemde Vektörler I Düzlemde Vektörler II Problem Çözümü


Program 2 ve 6

1. gün Trigonometri I   Trigonometri II   Trigonometri III Analitik Geometri 1
2. gün Trigonometri IV   Trigonometri V  Trigonometri VI  Analitik Geometri 2
3. gün Trigonometri VII Trigonometri VIII Trigonometri IX Analitik Geometri 3
4. gün Tatil Tatil Tatil Tatil
5. gün Diziler Aritmetik Dizi Geometrik dizi Çember Analitiği 1
6. gün Limit-Süreklilik I Limit-Süreklilik II Limit-Süreklilik III Çember Analitiği 2
7. gün Seriler I Seriler II Problem Çözümü Problem Çözümü
8. gün Türev I Türev II Türev III Türev IV
9. gün Türev V Türev VI Türev VII Problem Çözümü
10. gün Türev VIII Türev IX Türev X Problem Çözümü
11. gün Tatil Tatil Tatil Tatil
12. gün Ters Türev I Ters Türev II Ters Türev III Problem Çözümü
13. gün İntegral I İntegral II İntegral III Problem Çözümü


Program 7

1. gün Sayı kümeleri  Asal Sayılar ve Çözümleme Kesirli Sayılar  Problem Çözümü
2. gün Bölme - Bölünebilme   OKEK-OBEB Faktöriyel Problem Çözümü
3. gün Basit Eşitsizlikler      Mutlak Değer Üslü İfadeler   Köklü İfadeler
4. gün Tatil Tatil Tatil Tatil
5. gün Oran-Orantı-Ortalamalar   Problemler-1 Problemler-2 Problemler-3
6. gün Problemler-4 Problemler-5 Kümeler I Kümeler II
7. gün Bağıntı ve Kartezyen Çarpım Fonksiyon ve Özellikleri Ters ve Bileşke Fonksiyon Fonksiyon Grafikleri