Tamirmamir: Mobilya Tasarım Atölyesi

Tarih: 17-30 Haziran 2019 (Köy'e geliş 16 Haziran, Köy'den ayrılış 30 Haziran)

Amaç: Atık mobilyaları tamir ederek yeni fonksiyonlar katmak, sıradışı nesneler üretmek.

Marangozluk yapmak sadece yeniyi üretmek değil aynı zamanda mevcut olanı onarmak ve değer katmaktır. Atölyede, Köy'ün kırık ve kenara atılmış mobilyalarını dönüştüreceğiz.

Gözden çıkarılmış mobilyaların yapısını inceleyerek detayları daha iyi anlayabiliriz, hatta bazen onları parçalarına ayırarak, bozarak. Bunu yaparken “yere-özgü” ve “yeniden kullanım” kavramlarını tartışacağız. Birinin kolu diğerinin bacağı olacak. Ötekinin içi diğerinin dışını tamamlayacak. Köy'ün ihtiyaçlarına göre hem işlevsel, hem heykelsi, hem de sosyal hayatı destekleyen nesneler üreteceğiz.

Örnek projeler:
http://www.onoff.cc/projects/domesticity/
https://manifold.press/kirik-sandalye-jeff

Hedef kitle:
Tasarım ve marangozluk ile ilgilenen herkes.
Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil çadırlar için 1900 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.
Kontenjan: 20 kişi.

Eğitmenler: Berk Asal, Onur Ceritoğlu
Sorularınız için: Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org)
Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.
Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program
: Daha sonra duyurulacaktır.Eğitmenler:

Berk Asal Endüstriyel Tasarım eğitimini 2010 senesinde tamamladıktan sonra geçici mimarlık, enformel şehircilik ve sergi tasarımı ile ilgilenmiştir. Bu çalışmalarını desteklemek üzere disiplinlerarası ve katılımcı atölye çalışmaları düzenlemektedir. 3D Sanat prodüksiyonu, modüler mobilya tasarımı ve çeşitli prodüksiyon metodları üzerine ağırlık veren çalışmalar yapmaktadır. Yaşamını Berlin’de sürdüren tasarımcı, sanatçı inisiyatifi olan Apartman Projesi’nde sergi ve mekansal tasarımları üstlenmektedir. Kurucu üyesi olduğu sosyal tasarım ve mimarlık kolektifi olan ON/OFF’ta calışmalarına devam etmektedir.www.onoff.ccwww.apartmentproject.org

Onur Ceritoğlu mimarlık eğitimi almış, çalışmalarını İstanbul ve Berlin merkezli sürdüren bir sanatçı ve akademisyendir. İşlerinde kentsel olguları araştırmak için çizim, fotoğraf, video ve metin mecralarından faydalanırken, bunları performans ve katılımcı sanat bağlamında yeniden ele almaktadır. Genellikle atık buluntu nesneler ile kentsel deneyimi kavramsallaştıran, malzeme odaklı kurgulardan oluşan mekâna özgü işler üretmektedir. Süregelen doktora araştırması, kentsel çevre, bu çevrenin içindeki gayriresmî ağlar ve binalara ait hurdayı yeniden kullanıma sokan Çıkmacılar gibi sosyal-altyapı incelemelerinden oluşmaktadır. KABA HAT sanatçı kolektifinin bir üyesidir.
www.onurceritoglu.comhttps://kaba-hat.com/