Sinema Atölyesi

Tarih: 15-28 Temmuz 2019 (Köy'e geliş 14 Temmuz, Köy'den ayrılış 28 Temmuz)

Amaç: Film dilinin ve senaryo yazımının temel kavramlarının, farklı dönemlerden ve coğrafyalardan örnek filmler eşliğinde açıklanacağı seminer, teorik ve pratik olarak sinemayla ilgilenen genç katılımcılar için tasarlanmıştır.
Film teorisi ile film üretimi arasında bağ kurmaya çalışan bir eğitim anlayışının benimsendiği seminerde, sinematografi, mizansen, ses, kurgu gibi film dilinin temel öğelerine ve görsel hikâye anlatıcılığının yapı taşlarına odaklanılacak, ayrıca katılımcılara film eleştirisi ve senaryo yazımı alanlarında küçük egzersizlerle üretim yapma fırsatı da sağlanacaktır.

Hedef kitle:

  1. Üniversitede sinema eğitimi almayı düşünen; sinema eğitiminin içeriğini ve çalışma sahasını (iş olanaklarını) daha yakından tanımak isteyen öğrenciler,
  2. Sadece sinema değil iletişim bilimleri ya da görsel kültürün herhangi bir alanında çalışmak/eğitim almak isteyen ve görsel okur-yazarlık yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler,
  3. Liselerin sinema kulüplerine üye olan, film okumasına, eleştirisine ya da üretimine hali hazırda başlamış ve kendini bu yönde geliştirmek isteyen genç sinemacılar.


Ücret:
 Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 2410 TL, çadırlar için 1810 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir. 

Kontenjan: 30 kişi.

Eğitimciler:  Prof.Dr.Tül Akbal Süalp, Ayça Çiftçi, Ali Deniz Şensöz, Gülengül Altıntaş, Ayşegül Kanat

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayınız. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.


Program
1. Dünya Sinema Tarihi

Eğitmen: Prof.Dr.Tül Akbal Süalp
İçerik: Bugün devasa bir endüstri, bir sanat, bir kültürel alan olan sinemanın ortaya çıktığı zamanlardan, milat kabul edilen 1895’ten bugüne baş döndürücü hızda bir gezinti. Bu seminerde farklı dönemlerde, farklı coğrafyalarda sinemanın; icadın teknolojisinin, içinde üretildiği toplumsal koşulların, filmi bir araç olarak kullanan sanat akımlarının, film dillerinin, üretim biçimlerinin, sinema seyircisinin tarihi en genel hatlarıyla çizilecek.
Seminerin amacı katılımcılarına daha sonra diledikleri gibi üzerinde gezinebilecekleri bir yol haritası sağlamak.

2. Film Dilinin Temelleri
Eğitmen: Dr.Ayça Çiftçi, Ali Deniz Şensöz
İçerik: Bir filmden çıkardığımız anlamların, karakterler hakkındaki düşüncelerimizin, öyküdeki olaylara verdiğimiz duygusal tepkilerin büyük bir bölümü, o filmin çeşitli dil öğeleriyle şekillenir. Genel olarak görsel kültürün, özel olarak da sinemanın kodlarını küçük yaşlardan itibaren öğrenmiş olan izleyici, aynı anadilini gramerini çözümlemeksizin kullandığı gibi, film dilini de sinemanın temel gramer öğelerini çözümlemeden anlar. Bu seminerde katılımcılar sinemayı bir dil olarak görmeye başlayacaklar ve bu dilin gramerini çözümlemeyi öğrenecekler. Çeşitli filmlerden gösterilecek örnekler eşliğinde ışık, ses, kadraj kompozisyonu, kurgu gibi öğelerin, filmlerin anlamlarının biçimlenmesinde nasıl bir işlev gördüğünü inceleyecekler.

3.  Görsel Hikâye Anlatımı ve Senaryo
Eğitmen: Gülengül Altıntaş, Ayşegül Kanat
İçerik: Senaryo, görüntü ve sesle yazılan bir metindir. İmgelerle konuşur ve film dili grameriyle yazılır. Katılımcılar diğer derslerde öğrendikleri kuramsal bilgileri, görsel hikaye anlatımı dersinde pratikle buluşturacak, sinemasal anlatı kurmanın teknik yöntemlerini ve senaryonun temel yapısını öğrenecekler. Karakter, çatışma, engel, dramatik aksiyon, şahika gibi senaryo yazımının temel kavramlarıyla tanışarak, yapacakları yazma çalışmalarında sinemanın anlatım formuna dair deneyim kazanacaklar.

Eğitmenler:

Prof.Dr.Tül Akbal Süalp PhD & MFA: Sosyoloji ve sinema doktoraları vardır. Çeşitli kültür, teori ve sinema dergilerinde makaleleri ve editörlüğünü yaptığı “Kültür ve Toplum 1” (Hil,1995) ve Mentalklinik için yaptığı “Oyun” (2002) derlemeleri, “ZamanMekan: Kuram ve Sinema” (Bağlam, 2004) kitabı vardır. Ayrıca “Özgürlüklerden Kayıplara” kitabının üç yazarından biri olduğu gibi, kısa yazınsal bir kitap olan “Eksik Kitap Tuhaf Defter” (MudamCamp de Base &:mentalKLİNİK, 2004) adlı çalışmanın da üç yazarından biridir. “Taşrada Var bir Zaman” (2010), “Sınıf İlişkileri Sureti Soldurulmuş bir Resim mi?” (2011) ve “Devrim Yahut Vasat” (2012), “Külkedisi Manifestoları” (2015) gibi derleme kitap çalışmaları vardır. Sinema - TV ve Medya ve Kültür alanlarında dersler vermiştir. Aynı zamanda SİYAD üyesidir. 2010 yılından beri bir kolektif projesi olan Gezici İletişim Atölyeleri VYZ’nin proje yürütücülüğünü yapmaktadır.
2016 baharından beri KAMPÜSSÜZLER’in bir parçası olarak kolektif çalışmaların içinde yer almaktadır. Kampüssüzler, bilginin disiplinlere ayrıştırılmasına karşı bilginin bütünselliğini ve ilişkisel yapısını savunur. Disipliner ayrışmayı reddeder. Karşılıklı, İlişkisel, Dinamik olmayı hedefler.

Dr. Ayça Çiftçi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünde lisansını, Kültürel İncelemeler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede beş yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. Sinema alanındaki doktora çalışmasını 2015’te Royal Holloway University of London’da tamamlayan Çiftçi, aynı üniversitede film teorisi alanında dersler verdi. Şu anda, Altyazı Dergisi yayın kurulunda görev almakta, Şehir Üniversitesi Sinema TV bölümünde öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

Ali Deniz Şensöz: Yeditepe Üniversitesi İşletme (Almanca) bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünde yüksek lisans öğrenimi gördü. 2007 yılında sinema yazarlığına başladı. İki yıl düzenli olarak Bant Dergisi’nde sinema yazıları kaleme aldı. 2011’de Rotterdam Film Festivali’nin Genç Sinema Yazarları atölyesine kabul edildi, yine aynı yıl Nisimasa’nın Cannes Film Festivali sırasında düzenlediği Genç Film Eleştirmenleri atölyesine seçildi. 2008 yılından beri yazılarıyla katkıda bulunduğu Altyazı Dergisi’nin yayın kurulunda yer alıyor, farklı mecralarda yazılar yazmaya ve çeşitli kurumlarda sinema seminerleri vermeye devam ediyor.

Ayşegül Kanat
: 1949 - Adana/Ceyhan doğumluyum.  DTCF/Tiyatro /Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı mezunuyum, yani “okullu”yum. Kırk altı yaşından sonra edindiğim mesleğim, TRT Radyo Oyunları dalında “Haco'nun Ağıdı” adlı oyunumla ödül kazanarak taçlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "100 Eser" projesi ile “Köyde Yeşeren Umutlar” programında (TRT), dış yazar olarak yer aldım. Yaklaşık 56 oyunum ile  “Turizm Dersleri III”  (Açık Lise), radyo oyunu ve senaryo olarak yayımlandı. 2003'ten bu yana Adana'da genel yazarlık ve dramatik yazarlık alanlarında ders vermeyi sürdürüyorum.

Gülengül Altıntaş: İstanbul Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra, eğitimine UCLA Extention, Content Creation for Entertainment Media programında devam etti. Kısa film ve video çalışmaları çeşitli festivallerde gösterildi, ödüller aldı. UCLA, NYU Tisch School of Arts ve Macar Film Akademisi hocalarından senaryo dersleri aldı, Türkiye sinemasının usta yönetmenleriyle senaryo çalışmalarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Film Televizyon Yüksek Lisans programında yüksek lisans eğitimini burslu olarak tamamladı. Şu anda Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans programında senaryo dersleri veriyor, senaryo danışmanlığı yapıyor ve Türkiye Sineması üzerine doktora çalışmalarını sürdürüyor.