Sanat Felsefesi Yazokulu

Tarih: 5-11 Ağustos 2019 (Köy'e geliş 4 Ağustos 2019, Köy'den çıkış 11 Ağustos 2019)

Amaç: Sanat Felsefesi Yaz Okulunda bu sene sanatların felsefeyle kurdukları ilişkileri sorunsallaştırıyoruz. Farklı sanat dallarının temsil, anlam üretimi, öznellik, ilişkisellik, duyumsama, kurgu, gerçeklik gibi kavram ve sorunlar bakımından felsefede bu kavramların tartışılmasına nasıl imkan ve mekan açtıklarını anlamaya çalışacağız. Derslerde felsefe metinleri üzerinden geliştireceğimiz tartışmaları sanat üretimini konu alan, söz konusu sanatlarda özgün bir ifade tarzını somutlaştıran ya da tartışan film ve belgesellerle, imge ve ses üzerinden de sürdürüyor olacağız.

Hedef kitle: Sanat tarihi, felsefesi ve kuramı konusunda meraklı, derse örnek getirebilecek ve tartışmaya açık üniversite öğrencileri.

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1175, çadırlar için 875 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 25 kişi

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 15 gün sonra e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

 

1. Gün
5 Ağustos
Pazartesi

2. Gün
6 Ağustos
Salı

3. Gün
7 Ağustos
Çarşamba

5. Gün
9 Ağustos
Cuma

6 Gün
10 Ağustos
Cumartesi

7. Gün
11 Ağustos
Pazar

9:00-11:00

Sanat ve Felsefe ilişkisi üzerine
(Tanışma)

Alegori-sembol ayırımı bakımından Heykel sanatı (BD)

Edebiyatta duyguların aktarımı (ZT)

Bilimkurgu Edebiyatı (ÖA)

Tragedyalar ve Hakikat Sorusu II (ÇY)

Fotoğrafta anlam üretimi (ÖE)

15.00-17.00

John Berger, Ways of Seeing (1972)

Banksy, Exit Through the Gift Shop
(2010)

Dziga Vertov, Man with a Movie Camera (1929)

Andrei Tarkovski, Solaris
(1971)

J.L.Godard,
Histoire(s) du cinéma
(1999)
(bölümler)

Wim Wenders, The Salt of the Earth (2014)

17.00-19.00

Resim üzerine düşünmek
(ÖE)

Tragedyalar ve Hakikat Sorusu (ÇY)

Alegori-sembol ayırımı bakımından Mimari (BD)

Müzik Felsefesi (OE)

Sinemada duyguların aktarımı  (ZT)

Bilimkurgu Sineması (ÖA)

21:00-23:00

Tartışma (EŞ)
Göz ve Tin üzerine

 

Film Gösterimi

 

Tartışma (MŞ)
Godard Sineması

 

*Kampın 4. günü 8 Ağustos Perşembe tatildir.
Eğitmenler:
Özge Ejder (ÖE) MSGSÜ, Felsefe Bölümü
Baver Demircan (BD) Üsküdar Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Çiğdem Yazıcı (ÇY) Üsküdar Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Zeynep Talay Turner (ZT) Bilgi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat
Ömer Albayrak (ÖA) 29 Mayıs Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Mehmet Şiray (MŞ) MSGSÜ, Felsefe Bölümü
Emre Şan (EŞ) 29 Mayıs Üniversitesi, Felsefe Bölümü