Çağdaş Etik Kuramları

Tarih: 18 - 25 Ağustos 2019 (Köy'e geliş 17 Ağustos 2019, Köy'den ayrılış 25 Ağustos 2019.)

Hedef kitle: Program etik üzerine temel önbilgisi olan herkesin başvurularına açıktır.

Genel bilgi: Bu kamp süresince, etik bağlamında günümüzde tartışılan problemler ve kuramlar ele alınacaktır. Etikle ilişkili kavramlar ile günümüz dünyasında konu kapsamında sunulan kuramlar ve tartışmalar özellikle son zamanlarda üretkenliğini arttırmıştır. Günümüz kamusal, siyasal, ekonomik ve düşünsel alanlarında, görmezden gelinemeyecek problemler bu kuramlarla cevaplanmaya çalışılmaktadır. Cinsiyet tartışmaları, özne ve iktidar ilişkileri, olumsallık tartışmaları, yabancılaşma, sağlık politikaları, kamusal alan, neoliberal dönüşümler ve öznenin konumu, türcülük, otorite ve sayılabilecek birçok konu bu kuramlardan paylarını almaktadır. Tüm bu tartışmalar “etikte kriz mi yoksa rönesans mı yaşanıyor?” sorusunu gündeme getirmiştir. Bir haftalık Çağdaş Etik Kuramları Kampı’nda hocalarımızla birlikte konuyla bağlantılı farklı temaları dünyada ve Türkiye’deki örnekleriyle tartışmaya açacağız. Kamp altı gün boyunca ikisi sabah ikisi öğleden sonra olmak üzere dört oturumluk seminerlerden oluşmaktadır. Perşembe tatil günümüz.

Konuşmacılar:
Emre Koyuncu: “Düşünen Hayvanlar Hayvanlar Hakkında Ne Düşünür”
Fulden İbrahimhakkıoğlu: “Feminist Etik”
Güldem Baykal Büyüksaraç: “Sosyal Bilimlerde Etik”
Nedim Yıldız: “Ahlak Felsefesinde Olumsallık ve Özcülük Karşıtlığı
Seda Güven: “Sağlık ve Etik”
Kerem Eksen: “Çağdaş Etikte Erdemler ve Yaşama Sanatı Fikri”

Ücret: Yazokulu ücreti dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil, koğuşlar için 1175 TL, çadırlar için 875 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 25

Sorularınız için: Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Öğrenci başvuru formu için tıklayınız. Başvurunuz sisteme otomatik olarak aktarılacaktır. İki üç gün içerisinde e-posta adresinize başvurunuzun ulaştığına dair bir onay mesajı gönderilecektir. İki üç gün içinde bir onay mesajı almamışsanız, bir aksilik oldu demektir, bir daha yazın lütfen. Başvurunuz kabul edildikten sonra kaydınızı yaptırmalısınız, sadece başvuru yapmak yeterli değildir.

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir.Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.