Aratatil Cebir Programı

Tarih: 4 - 10 Şubat 2019 (Köy'e geliş 3 Şubat, Köy'den ayrılış 10 Şubat 2019)

Amaç: Cebir ve uygulamaları temalı bir program sunuyoruz.

Hedef kitle: Lisans ve lisansüstü matematik öğrencileri

Ücret: Programın ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 770 TL'dir.

Kontenjan: 100 kişi

Sorularınız için: Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçlar e-postayla iletilir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program

2019 aratatil matematik programlarını toplu olarak görmek için tıklayın.

Eğitmen Ders
Prof. Dr. David Pierce The Prime Number Theorem
Yard. Doç. Özer Öztürk Lineer dönüşümler ve analitik geometri
Dr. Hakan Güntürkün Seriler ve uygulamaları
Prof. Dr. Ali Nesin Topics in Linear Algebra and Group Theory
Prof. Dr. Ali Nesin Quadratic Forms
Arif Mardin Logic for Artificial Intelligence

Başlık: The Prime Number Theorem
Eğitmen: Prof. Dr. David Pierce
Kurum: MSGSÜ
Tarih: 4-10 Şubat 2019
Önkoşul: Calculus
Seviye: Undergraduate, graduate
İçerik: We shall work through a proof that the limit at infinity of π(x) log x / x is 1, where π(x) is the number of primes that are no greater than x. The needed number theory is minimal; the needed complex analysis is not minimal; but we shall assume only real calculus (L'Hôpital's Rule and improper integrals).
Webpage: http://mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/Courses/Sirince/

Başlık:
Lineer dönüşümler ve analitik geometri
Eğitmen: Doç. Dr. Özer Öztürk
Kurum: MSGSÜ
Tarih: 4-10 Şubat 2019
Önkoşul: -
Seviye: Lise, lisans
İçerik: Bu derse doğru ve çemberin dik koordinat sisteminde hızlı bir incelenmesiyle başlayacağız. Ardından vektör uzayları ve lineer dönüşümleri ele alıp bunları kullanarak parabol, elips ve hiperbolleri çizmeyi öğreneceğiz. Bunu yaparken lineer dönüşümler hakkında edindiğimiz tecrübeyi resim sıkıştırma gibi çeşitli uygulamalarda kullanacağız..

Başlık:
Seriler ve uygulamaları
Eğitmen: Yard. Doç. Hakan Güntürkün
Kurum: -
Tarih: 4-10 Şubat 2019
Önkoşul: -
Seviye: Lise, lisans
İçerik: Diziler, dizilerin çeşitli özellikleri ve yakınsaklığı, seriler, bazı özel seriler, serilerde yakınsaklık, kuvvet serileri, taylor serileri, serilerin finansal uygulamaları, paranın zaman değeri, faiz, bono değerlemesi, net bugünkü değer ve yatırım hesapları.


Başlık:
Topics in Linear Algebra and Group Theory
Eğitmen: Prof. Dr. Ali Nesin
Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Tarih: 4-10 Şubat 2019
Önkoşul: Soyut cebir ve lineer cebir derslerini almış olmak.
Seviye: Lisans 2-3.
İçerik: Matris grupları. Matris althalkaları ve altcebirleri. Boyutları ve tabanları. Çözünür ve nilpotent gruplar.

Başlık:
Quadratic Forms
Eğitmen: Prof. Dr. Ali Nesin
Kurum: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Tarih: 4-10 Şubat 2019
Önkoşul: -
Seviye: Lisans 4
İçerik: Reeller, karmaşık sayılar ve sonlu cisimler üzerine kuadratik formların sınıflandırılması.

Başlık: Logic for Artificial Intelligence
Eğitmen: Arif Mardin
Kurum: -
Tarih: 4-10 Şubat 2019
Önkoşul: Apart from motivation to follow what is going on, and familiarity with the basics of logical reasoning, no particular familiarity with any subject is needed.
Seviye: Undergraduate
İçerik: Logic (more precisely propositional logic and predicate logic) as a method of representation of knowledge in artificial intelligence. Well-formed formulas, unification, resolution strategies for the resolution of problems.
Kaynaklar:
Ali Nesin: "Önermeler Mantığı", Nesin Matematik Köyü Kitaplığı, 2014.
Hodges, W.: "Logic", Penguin Books, 1977.
Nilsson, N.J.: "Principles of Artificial Intelligence", Morgan Kaufmann, 1980.
Russell, S. and Norvig, P.: "Artificial Intelligence: A Modern Approach", 3rd edn., Prentice Hall, 2013.
Genesereth, M., and Nilsson, N.J.: "Logical Foundations of Artificial Intelligence", Morgan Kaufmann, 1987.