Minyatür Atölyesi

Tarih: 17-30 Eylül 2018 (Köye geliş 18 Eylül, Köyden çıkış 30 Eylül 2018)

Genel bilgi: Geleneksel kitap sanatları teknikleri kullanılarak bilginin görselleştirilmesini irdeleyeceğiz. Doğu resminde görme biçimleri üzerine fikirler üreterek, kitap illüstrasyonu, kartografi ve haritalama üzerine üretimler gerçekleştireceğiz..

Hedef kitle: 15 yaş üstü herkese açık.

Yürütücüler: Cansu Çakar, Atilla Şenulaş

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1.890, çadırlar için 1.400 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 15 kişi

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Not: Programa katılan öğrenciler, paralel olarak gerçekleştirilen diğer sanat atölyeleri ile etkileşim içinde olacak, bazı dersler ve etkinlikler ortak yürütülecektir.

Program

1'inci gün:
Gördüğünü değil bildiğini resmetme üzerine beyin fırtınası ve eskiz çalışmaları.
Mimari yapı ve mekan algısının 2 boyutta yalınlaştırılarak çizimi üzerine pratik.

2'nci gün:
Mimari yapı ve mekan algısının 2 boyutta yalınlaştırılarak çizimi üzerine pratik.

3'üncü gün:
Mimari yapı ve mekan algısının 2 boyutta yalınlaştırılarak çizimi üzerine pratik.
Kağıt üzerine suluboya ve mürekkep ile renklendirme teknikleri.

4'üncü gün:
Doğa yürüyüşü, keşif.
Minyatürde doğa betimlemesi- botanik resimleme.
Bulut, taş, su, ağaç çizimi ve kompozisyon.

5'inci gün:
Minyatürde doğa betimlemesi - botanik resimleme.
Bulut, taş, su, ağaç çizimi ve kompozisyon.
Kağıt üzerine suluboya ve mürekkep ile renklendirme teknikleri.

6'ncı gün:
Minyatürde doğa betimlemesi - botanik resimleme.
Bulut, taş, su, ağaç çizimi ve kompozisyon.
Kağıt üzerine suluboya ve mürekkep ile renklendirme teknikleri.

7'nci gün:
Minyatürde iç mekan tasarımı.
İşlevine göre belirleyici özellik saptama ve çizime aktarma.

8'inci gün:
Minyatürde iç mekan tasarımı.
İşlevine göre belirleyici özellik saptama ve çizime aktarma.
Kağıt üzerine suluboya ve mürekkep ile renklendirme teknikleri.

9'uncu gün:
Kağıt üzerine suluboya ve mürekkep ile renklendirme teknikleri.

10'uncu gün:
Kağıt üzerine suluboya ve mürekkep ile renklendirme teknikleri.

11'inci gün:

Kağıt üzerine suluboya ve mürekkep ile renklendirme teknikleri.

Cansu Çakar, 1988
İzmir’de yaşayan sanatçı Cansu Çakar 1988 yılında İstanbul’da doğdu. 2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne başladı. 2012’de öğrenci değişim programıyla Budapeşte’ye Moholy-Nagy Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde grafik tasarım bölümüne katıldı. 2013’de lisansını tamamlayarak Alsancak, İzmir’de “Minyatür Atölye” adlı bağımsız sanat atölyesinin başına geçti. Sanatçı, bizleri modern yapanın atfedilen fikirlerin ve kavramların değil, toplumun farklı katmanlarında karanlıkta gömülü kalmış ve çağdaş sanata kapı açan estetik değerlerin olduğuna inanıyor. Toplumun alt kültürlerini keşfetmeye yönelik, geleneksel Türk sanatlarıyla çağdaş sanat pratiklerini birleştiren projeler üretiyor. Sanatçı çalışmalarında kitsch ve arabesk kavramlarının estetik algılarına odaklı olan ile geleneksel olarak tanımlananı bir araya getirebilmenin, homojenleştirmenin önemini vurguluyor. Bu yaklaşımın açığa çıkardıklarına odaklanan ve süregelen projesinin bitimi olan TII Kapalı Cezaevi Tezhip sergisi (K2 İzmir, 2013 –Krampf Gallery, Istanbul, 2014) bu yaklaşımı belirgin şekilde ortaya koyuyor. Cansu PORTIZMIR3 – Uluslararası Güncel Sanat Trienali için iki farklı projede çalıştı. Ayrıca sanatçının 100° projesi 14. İstanbul Bienali TUZLU SU: Düşünce Biçimleri Üzerine Bir Teori kapsamında yaratıldı. Çakar halen karşısına çıkan edebi yazılardan, şiirlerden, gündelik görsellerden yararlanarak ürettiği kişisel işlerine devam ediyor.

Atilla Şenulaş, 1986
Dokuz Eylül Güzel Sanatlar fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu, alanı illüstrasyon. Dijital resimleme ve baskı, resim teknikleri ile illüstrasyon üzerine çalışır. Minyatür atölyesinde bilgiye uygun stilize çizim tekniği üzerine eğitim verecek.