2018 Arkhé Projesi-Tragedya ve Antik Yunan Kültürü Kampı

Tarih: 13-26 Ağustos 2018 (Köye geliş 12 Ağustos, Köyden çıkış 26 Ağustos 2018)

Tanıtım: Tragedya ve Antik Yunan Kültürü kampı, Arkhé Projesi olarak son üç yazdır düzenlediğimiz Antik Yunan programlarının bir devamı niteliğinde. 2015 yazında antik çağa geniş bir perspektiften bakmış, Yunan felsefe, tarih ve edebiyatının ana hatlarını incelemiştik. Bunu takip eden iki yaz ise sırasıyla Aristoteles ve Platon’u derinlemesine ele almıştık. Bu yaz, Antik Yunan kültürünün en temel unsurlarından biri olan tragedya geleneğine bir giriş yapacağız. Bu kampa başvurmak için önceki programlara katılmış olmanız şart değil, başvurunuzu tamamladıktan sonra size göndereceğimiz okumaları yapmanız yeterli.

Bu yılki programımızın başlığını özellikle geniş tuttuk, çünkü bu kampı tragedya odaklı, ancak sadece trajik metinleri değil aynı zamanda bunların farklı sanat ve edebiyat formlarıyla etkileşimini ele alan; tragedyayı toplumsal/politik/kültürel bir kurum olarak inceleyen; tragedya kültürünün geçmişini ve geleceğini araştıran bir kamp olarak tasarladık. Kısacası, tragedya metinlerinin kendileri kadar bunların toplumsal rolüne ve bunları günümüzde anlamlandırma çabasına göz atmak istiyoruz. Böylece çok daha geniş yelpazeden bu konuyu inceleyebiliriz, yaratıcılığa ve özgünlüğe yer bırakabiliriz diye umuyoruz. Kamp esnasında işlenecek teorik dersler, seçtiğimiz bazı trajik metinler üzerine yapılacak yakın okumalarla pekiştirilecek.

İki hafta süresince her gün sabah 09:00-12:00 ve öğleden sonra 16:00-20:00 arası toplam yedi saat ders işlenecek. Her iki haftanın Perşembe günleri ve ikinci haftanın Pazar günü ders yapılamayacak. Kampta ders verecek hocalar ve anlatacakları ders başlıkları aşağıdaki gibi. Bu liste gün geçtikçe değişebilir, yeni isimler eklenip ders başlıkları üzerinde oynamalar yapılabilir. Önümüzdeki haftalarda hangi dersin hangi gün işleneceğine dair bir izlenceyi de buraya ekleyeceğiz.

Hedef kitle: Tüm yaş ve eğitim seviyelerine açık. Başvurunuzu değerlendirirken tragedya konusundaki bilgi seviyeniz seçilmenizde en belirleyici unsur olacak. Bunun yanısıra, Antik Yunan (veya Roma) felsefesi, edebiyatı veya tarihi; modern edebiyat ve özellikle trajedi (mesela Shakespeare); kültürel/politik antropoloji, tarih veya sosyoloji konularına hakimiyetiniz varsa lütfen belirtin. Tiyatrocuysanız da belirtmeden geçmeyin. Lütfen başvurunuza bildiğiniz batı dillerini de yazın.

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 1.890, çadırlar için 1.400 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 20 kişi Program kontenjanı dolmuştur.

Programla sorularınız için: Arsen Nisanyan (arsennisanyan@gmail.com)

Başvuru ve kayıtlarla ilgili sorularınız için: Berna Şahin (bernasahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Program kontenjanı dolmuştur. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir.Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program

Hoca Bağlı Olduğu Kurum Ders Başlığı
Tansu Açık Ankara Üniversitesi, DTCF Toplumsal bir kurum olarak tragedya: bayram evreleri, eğitim
Levent Kavas Yeditepe Üniversitesi Tragedyanın trajik sonu: felsefe
Hakan Yücefer   Poetika: Aristoteles’in tragedya yorumu
Nazile Kalaycı Hacettepe Üniversitesi İki başlık altında: 1- Eumenidler'de Yasanın İnşası 2- Antigone'de Koro'nun İşlevi
Devrim Sezer İzmir Ekonomi Üniversitesi Atina demokrasisi ve tragedya: tarihi ve düşünsel bağlam
Serdar Tekin İzmir Dayanışma Akademisi Tragedya ve etik ilişkisi: Aristoteles ve Hegel’in yorumu
Arsen Nişanyan Oxford Üniversitesi (Öğrenci) İki başlık altında: 1. Tragedya geleneğinin kısa tarihçesi, 2. Tragedya metinlerinin sonraki yaşamı: kanonlaşma süreci
Kerem Eksen İstanbul Teknik Üniversitesi Etiğin açmazları ve tragedya
Züleyha Çetiner Öktem Ege Üniversitesi Önümüzdeki günlerde belli olacak!
Celal Mordeniz Seyyar Sahne / Tiyatro Medresesi Antigone'yi Sergilemek
Ömer Aygün Galatasaray Üniversitesi Oedipus: tragedya ve mitolojik bağlam