2018 Sosyoloji Yazokulu

Tarih: 3-9 Eylül 2018 (Köye geliş 2 Eylül, Köyden çıkış 9 Eylül 2018)

Amaç: Tarih insanların yaşadıkları toplumları ve zamanı anlama, etkileme ve değiştirme çabalarına hep tanık oldu. Sanayi toplumuyla bu anlama çabasının disiplini “sosyoloji” oldu. Bugün de içinde yaşadığımız zaman ve toplumlarda “dönüşüm” temel bir öneme sahip. Ancak zaman değişirken, kavramlarımız eskiyor, siyasetimiz de eskiyor. Bu yüzden yaşadığımız toplumları anlamak ve kendimizi anlamlandırmak yerine esas olarak kendimizi korumaya almaya, “ötekilere” karşı pozisyon almaya, cemaatlerimize kapanmaya çalışıyoruz; öfke, nefret ve kutuplaşma sıradanlaşıyor. Oysa içinde yaşadığımız toplumu tepeden tırnağa her şeyiyle anlamak mümkün olmasa bile, ona başka gözle, daha soğukkanlı ama hissederek bakmak mümkün.
Geçen sene ekoloji ve toplumsal cinsiyet temalarıyla genişleyen sosyoloji dersiyle, temel olarak teoriler ezberlemeyi değil; yaşayan bir disiplin vasıtasıyla insanın hem kendine, hem de başkalarına karşı yabancılaşmasını ortadan kaldırmaya katkıda bulunabilecek bir faaliyet yürütmek amaçlanıyor. Ancak aynı zamanda bu bilgi ve tecrübe vasıtasıyla, toplumun içinde farklı bir duyarlılıkla durmak ve toplumla birlikte interaktif bir ilişki kurmak için kültürel sermayenin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Hedef kitle: Dersler, bir yandan sosyolojinin farklı alanlarıyla tanışmak ve bu alanlarda derinleşmek isteyen üniversite öğrencilerine dönüktür. Dersler bu öğrencilere paket halinde toplam bilgiyi sunmaktan ziyade; söz konusu alanlarda onların önünde kanallar açmayı hedefler. Diğer yandan, STK`larda ya da toplum hizmetleri, gönüllü faaliyetler gibi alanlarda çalışacak veya bu alanlara ilgi duyan üniversite öğrencileri için de dersler fayda sağlar. Öncelikli olarak yeni başvurular değerlendirilecektir.

Eğitmenler: Ferhat Kentel, Kenan Çayır, Hilal Alkan, Sezai Ozan Zeybek

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 945, çadırlar için 700 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi. Kontenjan doldu.

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Programın kontenjanı doldu.. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Başvuru sonucunuz başvurduğunuz tarihten itibaren 15 gün içerisinde e-posta yoluyla iletilecektir.Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Dersler: Dersler, “Kendi üzerine düşünen toplum ve sosyoloji”; “Kendi üzerine düşünen toplum ve ekoloji”; “Gruplararası ilişkiler ve ayrımcılık” ve “Cinsiyetle düşünmek” olmak üzere, dört başlık altında paralel biçimde yürütülecektir.