2018 Şirince Kant Haftası

Tarih: 27 Ağustos- 2 Eylül 2018 (Köye geliş 26 Ağustos 2018, Köyden çıkış 2 Eylül 2018)

Amaç: Kant düşüncesine bütünlüklü bir bakış sağlanmaya çalışılacak, bu doğrultuda onun eleştiri öncesi dönemi, bilgi görüşü, ahlak ve özgürlük anlayışı, din, politika ve hukuk üzerine olan düşünceleri masaya yatırılacaktır. Bu amaç doğrultusunda doğrudan Kant’ın kendi eserlerinden hareketle bir okuma yapılacak, Kant düşüncesinin temel problemleri irdelenecek ve tartışılacaktır.

Hedef kitle: Kant felsefesi üzerine çalışan veya Kant felsefesine ilgili olan lisans ve lisansüstü öğrencileri. Başvuruların değerlendirilmesinde, Kant düşüncesi ile ilgili herhangi bir çalışma yapmış, yapmakta ve yapacak kişilerin başvuruları öncelikli olacaktır, bu nedenle katılmak isteyenlerin Kant düşüncesine ilişkin mevcut ilgilerini gösterir nitelikte 200-250 kelimelik bir kısa bir metin vermesi istenmektedir.


Genel bilgi: Konuşmacılar, programda belirtildiği üzere, ikişer saatlik seminerlerle Kant’ın farklı alanlarındaki düşüncelerini anlatacaklardır. Katılımcıların hiç değilse giriş düzeyinde Kant felsefesine aşina olmaları ve web sitesinden daha sonra duyurulacak olan okumaları yapmaları beklenmektedir. Oturumlarda Kant’ın eleştirel düşüncesini örneklendirir bir biçimde aktif katılım arzu edilmektedir. Aklı kullanma cesaretini göstermekten başka herhangi bir zorunluluk (ödev, sınav vs..) yoktur. Birlikte olunan süre boyunca tartışmalar düzenlenecek ve bir film gösterimi gerçekleştirilecektir.

Konuşmacılar
BG:  Prof. Dr. Bülent Gözkân - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
KÖ:  Prof. Dr. Kaan H. Ökten – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü
HÇ:  Prof Dr. Hakan Çörekçioğlu – Dokuz Eylül Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü
ÖG:  Doç. Dr. Özgüç Güven – İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü
İO:  Dr. İmge Oranlı- Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 945, çadırlar için 700 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 30 kişi

Sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir.Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program

27 Ağustos 28 Ağustos 29 Ağustos 31 Ağustos 1 Eylül 2 Eylül
09:30 - 11:30 Kant'ın Yaşamı (Ö.G.) Saf Aklın Eleştirisi (B.G.) Kant'ta Ahlak ve Özgürlük (İ.O.) Kant ve Politika (H.Ç) Kant ve Din Problemi (K.Ö.) Kant ve Din Problemi (K.Ö.)
15:00 - 17:00 Kant'ın Eleştiri Öncesi Dönemi (Ö.G.) Kant ve Yargı Problemi (Ö.G.)  Kant ve Politika (H.Ç) Kant ve Din Problemi (K.Ö.) Kant ve Politika (H.Ç.) Sohbet ve Değerlendirme
17:15 - 19:15 Saf Aklın Eleştirisi (B.G.) Saf Aklın Eleştirisi (B.G.) Kant'ta Ahlak ve Özgürlük (İ.O.) Kan'ta Ahlak ve Özgürlük (İ.O.) Kant ve Sonrası -Frege, Wittgenstein, Heidegger- (B.G.)  
21:00 - 23:00   Misafir Konuşmacı Misafir Konuşmacı Misafir Konuşmacı Misafir Konuşmacı