2018 Dil Felsefesi Yazokulu

Tarih: 16-22 Temmuz 2018 (Köye geliş 15 Temmuz 2018, Köyden çıkış 22 Temmuz 2018)

Amaç: Tek tek dillerin temelinde yer alan dil yetisi bütün insanlarda ortaktır. Dil felsefesi bu ortak yapı üzerine düşünme etkinliğidir. Anlam, gönderim, bağlam, doğruluk gibi temel kavramlar ışığında, dil felsefesi özellikle 20. Yüzyıl başından itibaren felsefede temel bir alan olmuştur. Bu yaz okulunda dil felsefesi alanında önde gelen sorunlar ve düşünürler ele alınacaktır. İkişer saatlik toplam 15 oturumda dil felsefesinin temel kuram ve kavramları açıklanacak, bunu yanı sıra güncel tartışmalara ve dil felsefesinin diğer bazı felsefe alanlarıyla ilişkisine değinilecektir. Katılımcıların dil felsefesi alanında herhangi bir ön bilgileri olması gerekmese de yaz okulu web sayfasından duyurulacak okumaları olabildiğince yapmaları beklenmektedir.

Hedef kitle: Üniversitelerin felsefe bölümlerinde okuyan ya da felsefeye ilgi duyan üniversite öğrencileri. Başvuru sırasında adaylardan 300 sözcüklük bir metinle şu soruya yanıt vermeleri istenmektedir: Bir tümceye “anlamsız” demek ne demektir?

Eğitmenler
BG: Prof. Dr. Bülent Gözkân (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)
İİ: Prof. Dr. İlhan İnan (Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü)
CK: Doç. Dr. Cem Kamözüt  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)
UM: Arş. Gör. Dr. Umut Morkoç (Adıyaman Üniversitesi Felsefe Bölümü)
MŞ: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şiray (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)
AY: Arş. Gör. Dr. Alper Yavuz (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü)

Ücret: Yazokulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler ve her türlü temel ihtiyaçlar dahil koğuşlar için 945, çadırlar için 700 TL'dir. Geziler ücrete dahil değildir.

Kontenjan: 25 kişi

Sorularınız için: Çiğdem Şahin (cigdemsahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Programın kontenjanı dolmuştur. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir.Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Okuma listesi için tıklayın.

Program

16 Temmuz 17 Temmuz 18 Temmuz 20 Temmuz 21 Temmuz 22 Temmuz
09:00 - 11:00 Temel Kavramlar (CK) Frege: Aritmetiğin Temelleri (BG) Kripke'nin Özel Adlar Kuramı (İİ) Wittgenstein ve Kuhn (UM) Quine: Anlam Miti (CK) Dilin Evrimi (İİ)
15:00 - 17:00 Frege ve Kant (BG) Russell'ın Bilmeceleri (İİ) Grice: İletişimin İlkeleri (AY) Bağlam Nedir? (AY) Söz Edimleri Kuramı (MŞ) Değerlendirme Toplantısı
17:15 - 19:15 Tractatus (UM) Anlamlılık Kriteri (CK) Dil Oyunları Kuramı (UM) Merak ve Doğruluk (İİ) Yalan ve Yanıltma (AY)