Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu


Sonbahar Çalıştayı
Uluslararası İnsan Hakları Rejiminin Krizi

Program For English

Program

Tarih: 2-4 Kasım 2018 (Köye geliş 1 Kasım 2018, Köyden çıkış 4 Kasım 2018)

Genel bilgi: Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu (EİHO); bulunduğu coğrafyanın binlerce yıllık öğrenme, tartışma, üretme ve paylaşma kültürünün en kötü günlerde bile ayakta kaldığını göstermek, Türkiye’nin özgür dünyadan giderek uzaklaşma tehlikesi altında olduğu gerçeğinden yola çıkarak gezegenin her yerindeki demokrat insan hakları savunucularını bir araya getirmek, söz konusu insan kaynağı ile birlikte evrensel insan hak ve özgürlüklerini yorumlamak, bunları tartışmak ve geliştirerek yaymak amacıyla 2017 yılında İzmir'de kurulmuştur.

EİHO bir yandan Türkiye’nin çağdaş dünyanın belirlediği en yeni ve nitelikli insan hakları normlarını takip etmesini ve bunları uygulamasını sağlamak bir yandan da uluslararası niteliği gereği dünyanın her yanından gelen katılımcılarıyla beraber üzerinde yaşadığımız gezegende uygulanmakta olan insan hakları rejiminin eleştirisini yaparak bu rejimi ileriye götürecek çalışmaları gerçekleştirmek amacındadır. Dolayısıyla EİHO yalnızca kurulduğu coğrafyanın insan hakları algısını yükseltip onu çağdaş dünyaya eklemlemek değil aynı zamanda ilerici bir anlayışla tüm dünyanın mevcut insan hakları sistemine katkı koymayı kendisine ilke edinmiştir.

Hayalimiz, bir akademi olarak tüm yıl boyunca sürecek faaliyetler yapan bir insan hakları köyü kurarak burada bölgenin en kapsamlı insan hakları kütüphanesini ve ilk insan hakları müzesini hayata geçirmek, inşa edilecek yapılarda evrensel insan haklarına katkıda bulunacak fikirler ve sanatsal ürünler üretmek; tüm dünyadan gelecek insan hakları savunucuları, öğrenciler, akademisyenler, sanatçılar ve diğer tüm ilgililerin uluslararası insan haklarını yıl boyunca tartışıp yorumladığı ücretsiz bir kurum yaratmaktır.

Ege İnsan Hakları Okulu insan hakları alanında çalışmakta olan hukukçu ve insan hakları savunucuları tarafından kurulmuş ve Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), Uluslararası Demokrat Hukukçular Örgütü (IADL) ve İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Hukukçular Örgütü (ELDH) Ege İnsan Hakları Okulu'nun uluslararası niteliğinin gerçekleşmesi için kuruluş ve faaliyete geçme aşamalarında okula destek vermiştir. 2017 yılında büyük bir başarı ile sonuçlanan ve “akademik özgürlük” konusunun tartışıldığı üç günlük uluslararası çalıştay sonrası İzmir Dayanışma Akademisi (İDA) da EİHO çalışmalarına doğrudan katkı vermeye başlamıştır.

Çalışmalarımızı beraber yürüttüğümüz kurumlardan IADL, 1946 yılında kurulmuş, Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsüne sahip olan ve New York ile Cenevre'de daimi temsilcilikleri bulunan dünyanın en büyük ve yaygın ilerici hukukçular örgütüdür. ELDH bölgesel çalışmalar yürüten ve Avrupalı demokrat hukukçuları bir araya getiren etkin bir ağa sahiptir. Çalışmalarımıza destek veren bir diğer kuruluş olan İzmir Dayanışma Akademisi Ege bölgesinin alanında uzman, demokrat ve aydın akademisyenlerinin Türkiye’nin yaşadığı akademik kıyım sonrası oluşturdukları bağımsız bir oluşumdur.

Ege İnsan Hakları Okulu nihai hedeflerine ulaşmak için başlangıçta her sene insan hakları hukukunun bir konusuna ağırlık vererek bu alanda çalışmalar yapma kararındadır. Yapılacak çalışmaların üretken olması, klasik aktif anlatıcı pasif dinleyici ilişkisini aşarak karşılıklı etkileşime dayanması, seminer dışı zamanları geniş tutarak katılımcılar arasındaki paylaşımı artırması ve tüm yıla yayılması
amaçlanmıştır. Ege İnsan Hakları Okulu, etkinliklerine yapılacak uluslararası katılımın evrensel normların gelişmesi ve sürekli değişen sosyal hayata uygun yeni hak tanımlarının oluşturulması için önemli olduğunu düşünmektedir. Bu kapsamda Ege İnsan Hakları Okulu çağın dinamiklerini arkasına alarak yerelden edinilen bin yılların birikimi sonucu oluşmuş bilgi ile yeni ve evrensel insan hakları fikirleri, normları ve içtihatları oluşturmayı ve çalışmalarını bu çerçevede sürdürmeyi amaçlamaktadır.

2018 Sonbahar Çalıştayı yukarıda açıklanan hedefler doğrultusunda yapılması planlanan ikinci büyük uluslararası etkinlik olarak planlanmıştır. 2018 Sonbahar Çalıştayı için “Uluslararası İnsan Hakları Rejiminin Krizi” konusu seçilmiştir. Türkiye özelinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin sözleşmede korunan hak ve özgürlüklerin korunması konusunda yeterli cevabı verememesi ve pasif kalması uluslararası insan hakları yargısına karşı kamuoyunda ciddi bir güven yitimine yol açmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan başta BM ve Avrupa Konseyi olmak üzere bütün evrensel ve bölgesel koruma sistemlerinin 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde hala ihtiyaca yanıt verip veremediği uluslararası ölçüde tartışılan bir konudur. Bu nedenle çalıştaya insan haklarının krizini konuşmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden katılımcılar davet edilmiştir. Gerek evrensel koruma sistemi olan BM, gerekse bölgesel sistemler olan Avrupa insan hakları sistemi ve Afrika insan ve halkların hakları mekanizmaları tek tek masaya yatırılacaktır. İnsan hakları korumasının bağlantılı konuları olan mülteci meselesi ve savaş hukuku (insancıl hukuk) da güncel korumanın yeterliliği ve önleyiciliği bağlamında konunun uzmanlarınca incelenecektir. Meselenin hukuki çerçeve dışında zihin açıcı bir şekilde ele alınması adına çalıştayın son günü insan haklarının demokrasi ile ilişkisi konusuna ayrılmıştır. Son gün oturumunda insan haklarının demokrasi için vazgeçilmezliği meselesi, popülizm ve insan hakları konusu ile demokratik toplumsal hareketlerin insan haklarıyla ilişkisi ve ülkemiz ve bölgemizdeki sorunlarla ilişkisi bağlamında Katalan sorunu incelenecektir.
Etkinlikte hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, felsefe ve sosyoloji başta olmak üzere multidisipliner bir yöntem izlenecektir. Aktif katılım ve öğleden sonra serbest tartışma usulü ile farklı disiplinlerden ve farklı ülkelerden katılımcıların bilgi alış verişi yapması ve Ege İnsan Hakları Okulu’nun sonraki çalışmaları için yöntemi katılımcıların kendilerinin belirlemesi beklenmektedir.
Uluslararası Ege İnsan Hakları Okulu çalıştaylarında tanınan serbest zaman ve ortak etkinlikler sayesinde dünyanın ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen katılımcı ve konuşmacıların fikir alış verişinde bulunmaları, gündemi konuşmaları ve daha ötesinde yeni ve yapıcı fikirler üreterek insan haklarının geleceğine katkıda bulunmaları istenmektedir. Bu anlamıyla çalıştay olağan bir konferans usulünü açan şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Katılımcılar ve konuşmacılardan oluşturulacak etkin
bir ağ ile devamlı irtibat kurulması ve bu surette alanda çalışan ve konuyla ilgili insan kaynağının sonraki çalışmalarda sürekli olarak değerlendirilmesi ile insan hakları alanındaki büyük bir ihtiyacın böylelikle giderilmesi düşünülmektedir.
Hedef Kitle:

Hedef kitle: Hedef kitlemiz insan hakları aktivistleri ve profesyonelleri, akademisyenler, hukukçular, sosyla bilimciler, üniversite öğrencileri ve insan haklarına ilgi duyan herkestir.

Ücret:

Koğuş konaklaması: 375 TL
Tek kişilik özel oda konaklaması: 555 TL
1+1 ya da çift kişilik oda konaklaması, kişi başı: 435 TL
4 öğün yemek, konaklama, çay, su ve temel ihtiyaçlar dahildir.

Konaklama olmadan günübirlik katılım yapmak isterseniz günlük ücret 60 TL.

Eğitmenler, konuşmacılar ve koordinatörler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kontenjan: 120 kişi

Kültürel etkinlikler: Kültürel etkinlikler ve günlük geziler programa dahildir. Alanda çalışan ve insane haklarına ilgili insanlar arasında etkileşimi artırmak ve kapalı alanlarda sıkışmış konferans kültürünün sınırlarını aşmak için böyle bir yöntem belirlenmiştir. 2018 Çalıştayı içerisinde Amed Şehir Tiyatrosunun sergileyeci bir oyunun yanı sıra ünlü müzisyen ve arp sanatçısı Tara Jaff da bir konser verecektir. Diğer kültürel etkinlikler ve Efes gezisi de ayrıca progam dahiindedir. Tara Jaff ile ilgili daha fazla bilgi için: (Bkz. https://www.evrensel.net/haber/112954/savas-da-devam-edecek-sanat-da )

Düzenleyiciler: EİHO 2018 Çalıştayı Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP), Uluslararası Demokrat Hukukçular Örgütü (IADL), Demokrasi ve Dünyada İnsan Hakları İçin Avrupalı Hukukçular Örgütü (ELDH) ve İzmir Dayanışma Akademisi (İDA)’nın katkıları ile düzenlenmektedir.

Kayıt ve başvurularla ilgili sorularınız için: Aycan Şahin (aycansahin@nesinvakfi.org)

Başvuru: Başvuru formu için tıklayın. Please click for the application form. Başvurunuz ulaştığında, başvurunuzu aldığımıza dair bir onay mesajı göndereceğiz. Eğer üç dört gün içinde mesaj almamışsanız lütfen bir daha yazın, başvurunuz muhtemelen elimize geçmemiştir.

Kayıt: Başvurular toplu olarak değerlendirilecektir. Başvuru sonucunuz yaklaşık 1 ay sonra e-posta yoluyla iletilecektir.Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Not: Programla ilgili okuma listesi daha sonra bu sayfada yayımlanacaktır.